Minnenas Journal

2011-08-31

 

Länstidningen Värmlandsbygden

2011-06-16

 

Nya Wermlandstidningen/Fryksdalsbygden

2011-03-06

 

Värmlands Folkblad

2010-11-01 

 

Nya Wermlandstidningen

2009-07-24

 

Granne med Selma• Stavik 23 Där Väst • 686 96 Östra Ämtervik•+46 76 78 300 34 • info@grannemedselma.se